Οι παραλίες στο χάρτη __________________________

13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμής για να βρεις τον παράδεισό σου_________           απόλαυσε το ταξίδι